WatchUSeek Watch Forums banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags Marketplace

1-5 of 5 Results
  1. Kaliber 2010 (NL)
    Het is (gelukkig) geen geheim meer dat de Nederlandse onafhankelijke horlogemakers en merken het internationaal goed doen. En daar mogen we beretrots op zijn! Na de GPHG prijs voor de Grönefeld Parallax Tourbillon viel afgelopen dinsdag 25 november de CVDK Real Moon Joure in de prijzen. Het...
  2. Public Forum
    Last August 21st I flew to Denmark to visit the Jacob Jensen Studio and the Jacob Jensen House. I was invited by Harry Wijnschenk, CEO of Watch This Agency to come along on this exclusive trip organized by the S Weisz Uurwerken Company. S Weisz is the manufacturer and world wide distributor of...
  3. News from the Watch Industry
    From January 1 2013 Lex Stolk has succeeded Karel Hubert as international editor-in-chief of 00/24 Horloges and 00/24 WatchWorld, the glossy watch magazines published by MotoMax Media. Since 1999, Karel has led the editorial team of the Dutch, British and Scandinavian editions of the magazine he...
  4. Public Forum
    Dear members, The Dutch "00/24" watch magazine and "Horloges Magazine" have decided to join forces into one "new" watch magazine: "00/24 Horloges Magazine". The new issue will be released this April. Related links: Horloges Magazine & 00/24 Magazine
  5. News from the Watch Industry
    Dear members, The Dutch "00/24" watch magazine and "Horloges Magazine" have decided to join forces into one "new" watch magazine: "00/24 Horloges Magazine". The new issue will be released this April. Related links: Horloges Magazine & 00/24 Magazine
1-5 of 5 Results
Top