WatchUSeek Watch Forums banner
1 - 20 of 186 Posts

·
Registered
Joined
·
4,670 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Deze thread kunnen participanten van Kaliber 2010 gebruiken om links in te posten naar advertenties die ze in het Sales Forum hebben staan. Op deze manier raak je iets minder snel bedolven onder de grote aantallen internationale advertenties die er in Sales Forum worden gepost door WUS-members, en zijn medelanders makkelijker te bereiken!

Wel een paar regeltjes!
  • In dit topic zijn alleen links naar advertenties toegestaan. De verkoopargumenten (tekst+foto's) kunnen we vervolgens zelf prima lezen nadat we op de link hebben geklikt.
  • Enige vorm van verkoop-gerelateerde discussie is dus niet toegestaan, ook niet elders op Kaliber 2010, zoals dat in de WUS rules & guidelines is omschreven.
  • Uiteraard mag er uitsluitend gelinkt worden naar advertenties op het Watchuseek Sales Forum. Links naar andere fora of eBay/marktplaats etc. zijn niet welkom.
Ofwel: alle andere tekst dan het geposte linkje zal worden gedelete door ondergetekende :)
Succes met de verkoop heren/dames! |>
 
1 - 20 of 186 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top