WatchUSeek Watch Forums banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Premium Member
Joined
·
20,641 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Watchuseek is proud to publish the first official pictures of the Nienaber Buende Antero watch.
Text below in English, French and Dutch. The Antero will be showcased at Watch2009 Maastricht.

ANTERO "The purist"
A vintage car's revolution counter was the inspiration behind this original watch, which indicates the current time by an hours hand alone. Due to its scale, the time can be read with an accuracy of approximately 5 minutes. The small seconds hand is used as a function control. The hours hand skips over the 9 on the dial (anterograde display) so that the seconds hand is not concealed. The design of the dial and hands was adapted from a technical measuring instrument from the 1940s.

A manually wound ETA/Unitas 6497 movement with a power reserve of more than 40 hours ensures that this unusual timepiece runs smoothly. The 42 mm stainless steel casing is 12 mm deep and fitted with two sapphire glasses. The upper glass has an anti-reflective coating.ANTERO « la puriste »
Cette montre originale s'est inspirée du compte-tours des voitures aciennes où seule l'aiguille des heures indique l'heure qu'il est. Sa courbe est répartie de sorte à créer une exactitude de lecture d'environ 5 minutes. La petite aiguille des secondes sert de contrôle de fonctionnement. L'aiguille des heures passe au-dessus de son cadran à 9 heures (affichage antérograde) afin de ne pas cacher l'aiguille des secondes. Le design du cadran et des aiguilles s'inspire d'un instrument de mesure technique des années 40.

Un mouvement à remontage manuel de type ETA/Unitas 6497 doté d'une réserve de marche de plus de 40 heures assure le bon fonctionnement de ce garde- temps original. Le boîtier en acier fin de 42 mm a une épaisseur de 12mm et est doté de deux verres saphir dont celui du dessus est traité anti-reflets.ANTERO "Het pure horloge"
De toerenteller van een oldtimer vormde de inspiratie voor dit eigenzinnige horloge waar slechts één uurwijzer de tijd aangeeft. De schaalverdeling is zodanig dat de tijd op ongeveer 5 minuten nauwkeurig afgelezen kan worden. De kleine secondewijzer dient ter controle van de werking. De wijzerplaat wordt om 9 uur overgeslagen door de uurwijzer (anterograde weergave) om de secondewijzer niet aan het zicht te onttrekken. Het design van de wijzerplaat en wijzer doet denken aan een technisch meetinstrument uit de jaren '40.

Het handmatige opwindmechanisme ETA/Unitas 6497 met een looptijd van meer dan 40 uur zorgt voor een betrouwbare aandrijving van dit bijzondere uurwerk. De roestvrij stalen behuizing van 42 mm is 12 mm hoog en voorzien van twee saffierglazen, het kijkvenster is ontspiegeld.
Related link: www.nienaber-uhren.de
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top